Nowoczesny system zgłoszeń osTicket

Szybkość

Niezwykle responsywny system zgłoszeń przekona do siebie każdego

Przejrzystość

Czytelny i przejrzysty wygląd pomoże w realizacji zgłoszenia

Funkcjonalność

Przekonaj się jak bardzo funkcjonalny jest osTicket. Poznaj jego możliwości już dziś!

Możliwości systemu osTicket

Sprawdź jak wygląda i jakie możliwości daje Ci system ticketowy osTicket

Raporty i ustawienia administracyjne

Raporty zapewniają szybki przegląd wydajności i najważniejszych parametrów dla Twojego działu pomocy technicznej. Możesz także pobrać i wyeksportować więcej szczegółów dotyczących ticketów, a także obejrzeć zestawienia w formie graficznej.

W panelu administracyjnym możesz konfigurować takie parametry jak np. działy firmy, sposób zgłaszania, sposób numeracji zgłoszeń, domyślny dział, do którego przychodzą zgłoszenia itp.

Śledzenie Service Level Agreements

systemie obsługi zgłoszeń powinna być możliwość śledzenia poziomów zgodności z SLA. Taki jest w OSTicket, gdzie jest możliwość otrzymywania alertów i powiadomień o przekroczeniach w terminach odpowiedzi klientom, nieodebranych ticketach itp. Możesz utworzyć plany SLA np. dla konkretnych klientów, czy określonych tematów pomocy.

Historia akcji i korespondencji

Przeglądaj historię komunikacji z klientem oraz historię akcji jakie były podejmowane w ramach tego zgłoszenia

Szczegóły zgłoszenia

Szczegóły zgłoszenia pokazują najważniejsze informacje o zgłoszeniu tj. status zgłoszenia, informacje o kliencie oraz całą korespondencję z klientem.

Panel klienta

Wszystkie zgłoszenia i odpowiedzi na wsparcie są archiwizowane online. Użytkownik klienta może zalogować się za pomocą adresu e-mail i identyfikatora ticketu. Do zgłoszenia ticketu nie jest wymagane konto użytkownika ani rejestracja.

Wspólna baza klientów

Umieszczaj informacje o numerach telefonów, adresach mailowych, notatkach w bazie klientów – jest to bardzo pomocne przy realizacji ich zgłoszeń

Prosty edytor odpowiedzi na zgłoszenie

OSTicket masz dostępny edytor odpowiedzi na zgłoszenie, który jest edytorem pozwalającym na sformatowanie tekstu i wzbogacenie jej np. o grafikę. Dzięki temu Twoi klienci otrzymają profesjonalnie wyglądającą odpowiedź. Również wewnętrzna korespondencja pisana w danym wątku może być sformatowana np. przez oznaczenie w tekście etapu wsparcia, czy oznaczenia działu.

Notatki wewnętrzne

OSTicket możesz dodać uwagi wewnętrzne do ticketów dla pracowników.

Dzienniki aktywności pozwalają zobaczyć zdarzenia lub działania, które zostały podjęte, kiedy miały miejsce i przez kogo były obsługiwane.

Popularność

OsTicket w liczbach

użytkowników na całym świecie
1 MLN
instalacji na całym świecie
1 TYS

Co jeszcze potrafi osTicket?

Dodatkowe pola

OSTicket pozwala na zdefiniowanie pól i listy danych, które będą dostępne dla danego klienta czy dla określonego zdarzenia. Klient wybierając dany temat może mieć zdefiniowane pola do wypełnienia specyficzne dla danego ticketu. Możesz zaprojektować formularz dla konkretnych tematów, aby zebrać od klienta dodatkowe informacje dla konkretnych zgłoszeń. W ten sposób tickety mogą być kierowanie do wcześniej określonych działów lub konsultantów, aby usprawnić pracę i skrócić czas reakcji.

Filtry ticketów

Określ zasady kierowania przychodzących ticketów, do właściwych działów lub konsultantów. Korzystając z systemu filtrów, OSTicket umożliwia automatyzację tworzenia i przekazywania ticketów. Można ustawić akcje, takie jak automatyczne odrzucenie ticketu, automatyczne przypisanie działu albo wysłanie zbiorcze odpowiedzi.

Przypisywanie ticketów do działów lub konsultantów

Ticket klienta możesz w łatwy sposób automatycznie (np. poprzez filtry i reguły) lub ręcznie przypisać do określonego działu lub konsultanta. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to możesz także ponownie przypisać ticket do innego działu lub konsultanta. Przeniesienia i zapiski są rejestrowane, jako wewnętrzne notatki w wątku dotyczącym ticketa, dzięki czemu można śledzić, do którego miejsca został przekierowany ticket i na jakim jest etapie.

Automatyczna odpowiedź i szablony odpowiedzi

Nic tak nie denerwuje klientów, jak brak odpowiedzi, albo brak informacji, że zgłoszenie zostało przyjęte i odpowiednie osoby się nim zajmują. Dlatego w systemie obsługi zgłoszeń OSTicket możesz samodzielnie nadać odpowiedni numer zgłoszenia oraz automatycznie odpowiedzieć na zgłoszenie klienta zawierając wszystkie niezbędne informacje. Dzięki temu klient wie, że jego zapytanie trafiło w dobre miejsce.

Unikanie konfliktu w przypisaniu konsultanta do sprawy

OSTicket zarządza przydzielaniem konsultanta do ticketu klienta. Dany ticket jest blokowany i przydzielany wybranemu konsultantowi. To pozwala uniknąć konfliktu zasobów, a klient może się spodziewać jednej, konkretnej odpowiedzi zamiast np. podwójnych reakcji. Z drugiej strony blokada na ticket jest czasowa, a więc w przypadku, gdy dany konsultant nie zajmuje się sprawą, po zadanym czasie ticket wraca do puli dostępnej.

WYDAJNY SYSTEM W CHMURZE

Opiekujemy się Twoim systemem w chmurze. Możesz spać spokojnie. Monitorujemy system, aby pracował wydajnie i stabilnie.

BEZPIECZNE POŁĄCZENIE HTTPS

Połączenie do systemu odbywa się za pomocą szyfrowanej komunikacji HTTPs. Wszystkie informacje są w bezpieczny sposób przesyłane do systemu.

PANEL W JĘZYKU POLSKIM

Zarządzanie i obsługa zgłoszeń jest w języku polskim. Użytkownicy z łatwością przejdą na nowy system.

CODZIENNA KOPIA ZAPASOWA

Każdego dnia wykonujemy pełną kopię zapasową Twojego systemu.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu

663 317 181

Poznań